BLANTERWISDOM101

Đề số 2- Đề thi thử thpt quốc gia 2021 môn giáo dục công dân -Cô Dịu

Thứ Ba, 18 tháng 5, 2021

 Đề số 2- Đề thi thử thpt quốc gia 2021 môn giáo dục công dân -Cô Dịu

Câu 1. Trong các yếu tố cấu thành tư liệu lao động, yếu tố giữ vai trò quan trọng nhất là
A. kết cấu hạ tầng của sản xuất.
B. hệ thống bình chứa.
C. máy móc, kĩ thuật, công nghệ.
D. công cụ sản xuất.

Câu 2. Theo yêu cầu của quy luật giá trị, việc trao đổi hàng hóa trên thị trường phải theo dựa theo nguyên tắc
A. bất biến.
B. cố định.
C. ngang giá.
D. ngẫu nhiên.

Câu 3. Pháp luật mang bản chất giai cấp vì pháp luật do
A. nhà nước ban hành.
B. nhân dân ban hành.
C. đoàn thể ban hành.
D. chính quyền ban hành.

Câu 4. Cá nhân, tổ chức không làm những điều mà pháp luật cấm là thực hiện pháp luật theo hình thức
A. áp dụng pháp luật.
B. sử dụng pháp luật.
C. tuân thủ pháp luật.
D. thi hành pháp luật.

Câu 5. Theo quy định của pháp luật, người có hành vi gây nguy hiểm cho xã hội, bị coi là tội phạm thì phải
A. hủy bỏ mọi thông tin.
B. chịu trách nhiệm hình sự.
C. chịu khiếu nại vượt cấp.
D. hủy bỏ đơn tố cáo.

Câu 6. Bình đẳng về trách nhiệm pháp lý là bất kỳ công dân nào khi vi phạm pháp luật đều phái
A. tổ chức phục dựng hiện trường.
B. tạo lập bằng chứng ngoại phạm.
C. chấm dứt mọi quan hệ dân sự.
D. bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Câu 7. Công dân bình đẳng về nghĩa vụ trước pháp luật khi thực hiện hành vi nào dưới đây ?.
A. Chủ động mở rộng quy mô ngành nghề.
B. Nộp hồ sơ xin cấp phép kinh doanh.
C. Thành lập quỹ bảo trợ xã hội.
D. Đăng kiểm xe ô tô đúng thời hạn.

Câu 8. Một trong những nội dung của quyền bình đẳng trong hôn nhân và gia đình là vợ, chồng có và nghĩa vụ ngang nhau trong việc
A. bài trừ tài sản công cộng.
B. lựa chọn thời điểm sinh con.
C. lựa chọn hình thức bạo lực.
D. bài trừ quyền tự do tín ngưỡng.

Câu 9. Bình đẳng trong lao động nghĩa là mọi công dân được
A. tự do tìm kiếm việc làm.
B. thay đổi mô hình sản xuất.
C. xét miễn giảm các loại thuế.
D. chủ động điều chỉnh doanh thu.

Câu 10. Theo quy định của pháp luật, mọi doanh nghiệp đều có thể thành lập các doanh nghiệp tư nhân, công ty cổ phần là thể hiện nội dung nào dưới đây của quyền bình đẳng trong kinh doanh?
A. Tự do lựa chọn hình thức.
B. Mở rộng quy mô kinh doanh.
C. Tự chủ đăng ký kinh doanh.
D. Thực hiện nghĩa vụ kinh doanh.

Câu 11. Bình đẳng về văn hóa có nghĩa là các dân tộc trong một quốc gia đều có quyền
A. dùng tiếng nói, chữ viết riêng.
B. thực hiện chính sách tương trợ.
C. thay đổi cơ chế quản lí.
D. tham gia quản lí xã hội.

Câu 12. Theo quy định của pháp luật, trong những trường hợp cần thiết, chủ thể nào dưới đây được kiểm soát thư tín, điện thoại, điện tín của công dân?
A. Đội ngũ phóng viên báo chí.
B. Lực lượng bưu chính viễn thông.
C. Nhân viên chuyển phát nhanh.
D. Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Câu 13. Đe dọa giết, giết người là hành vi xâm phạm quyền được pháp luật bảo hộ về
A. nhân phẩm của công dân.
B. tính mạng và sức khỏe của công dân.
C. tinh thần của công dân.
D. danh dự của công dân.

Câu 14. Tự ý vào nhà người khác kiểm tra vì nghi ngờ có chứa hàng cấm là công dân đã vi phạm quyền nào dưới đây?
A. Bất khả xâm phạm về tài sản.
B. Được bảo hộ về danh dự.
C. Được bảo hộ về đời tư.
D. Bất khả xâm phạm về chỗ ở.

Câu 15. Mỗi phiếu bầu cử đều có giá trị như nhau thể hiện nguyên tắc nào trong bầu cử ?
A. Trực tiếp.
B. Phổ thông.
C. Bỏ phiếu kín.
D. Bình đẳng.

Câu 16. Công dân sử dụng quyền nào dưới đây để đề nghị thủ trưởng cơ quan xem xét lại quyết định cho thôi việc của mình khi có căn cứ quyết định đó là trái luật?
A. Quyền tố cáo.
B. Quyền ứng cử.
C. Quyền bầu cử.
D. Quyền khiếu nại.

Câu 17. Giám sát việc giải quyết thực hiện quyền bầu cử tại địa phương, công dân đã thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội ở phạm vi
A. cả nước.
B. lãnh thổ.
C. cơ sở.
D. quốc gia.

Câu 18. Mọi công dân đều được học ở các trường cao đẳng, đại học thông qua tuyển sinh là thể hiện nội dung quyền học
A. trực tuyến.
B. theo chỉ định.
C. liên thông.
D. không hạn chế.

Câu 19. Theo quy định của pháp luật, một trong những nội dung của quyền được phát triển là mọi công dân dều được
A. cung cấp thông tin.
B. hưởng phụ cấp độc hại.
C. định đoạt tài sản công.
D. chiếm hữu tài nguyên.

Câu 20. Công dân có quyền lựa chọn quy mô kinh doanh là một trong những nội dung cơ bản của pháp luật về
A. chính sách độc quyền.
B. phát triển kinh tế.
C. bảo trợ xã hội.
D. chế độ ưu đãi.

Câu 21. Lĩnh vực trao đổi, mua bán mà ở đó các chủ thể kinh tế tác động qua lại lẫn nhau để xác định giá cả và số lượng hàng hoá, dịch vụ được gọi là
A. sản xuất.
B. tư liệu lao động.
C. thị trường.
D. công cụ lao động.

Câu 22. Người sản xuất, kinh doanh cố giành lấy các điều kiện thuận lợi, tránh được những rủi ro, bất lợi trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, dịch vụ là một trong những nguyên nhân dẫn đến
A. sản xuất.
B. tăng vốn.
C. đầu tư.
D. cạnh tranh.

Câu 23. Mọi người chủ động đến cơ quan chức năng để đăng ký thực hiện việc cấp đổi căn cước công dân có gắn chíp là thuộc hình thức thực hiện pháp luật nào dưới đây?
A. Áp dụng pháp luật.
B. Sử dụng pháp luật.
C. Tuân thủ pháp luật.
D. Thi hành pháp luật.

Câu 24. Công dân không vi phạm hành chính trong trường hợp nào dưới đây?
A. Dừng xe trên đường để chụp ảnh.
B. Lấn chiếm vỉa hè để bán hàng.
C. Lấn chiếm lòng đường phơi rơm dạ.
D. Dừng xe giúp đỡ người bị nạn.

Câu 25. Theo quy định của pháp luật, nội dung nào dưới đây không thể hiện quyền bình đẳng giữa các dân tộc trong lĩnh vực chính trị?
A. Hướng dẫn nếp sống văn hóa.
B. Giám sát giải quyết khiếu nại.
C. Đăng ký nơi bầu cử.
D. Hướng dẫn công tác bầu cử.

Câu 26. Theo quy định của pháp luật, công dân vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể khi
A. bảo trợ người già neo đơn.
B. truy tìm đối tượng phản động.
C. giám hộ trẻ em khuyết tật.
D. giam giữ người trái pháp luật.

Câu 27. Theo quy định của pháp luật, người làm nhiệm vụ chuyển phát vi phạm quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín của khách hàng thì
A. thay đổi phương tiện vận chuyển.
B. chủ động định vị nơi giao nhận.
C. bảo quản bưu phẩm đường dài.
D. tự tiêu hủy thư gửi nhầm địa chỉ.

Câu 28. Theo quy định của pháp luật, tại thời điểm tổ chức bầu cử, cử tri không vi phạm nguyên tắc bầu cử khi
A. độc lập lựa chọn ứng cử viên.
B. ủy quyền thực hiện nghĩa vụ bầu cử.
C. đồng loạt sao chép phiếu bầu.
D. công khai nội dung đã viết vào phiếu bầu.

Câu 29. Phát hiện một nhóm thanh niên bẻ khóa lấy trộm tài sản của một nhà vắng chủ, Q đã báo cho cơ quan công an biết. Hành vi này thể hiện Q đã thực hiện
A. Quyền khiếu nại.
B. Quyền tố cáo.
C. Quyền nhân thân.
D. Quyền dân chủ.

Câu 30. Tác phẩm nghệ thuật do công dân tạo ra được pháp luật bảo hộ thuộc quyền nào dưới đây của công dân?
A. Quyền tác giả.
B. Quyền sở hữu công nghiệp.
C. Quyền phát minh sáng chế.
D. Quyền được phát triển.

Câu 31. Anh D là trưởng đoàn thanh tra liên ngành lập biên bản xử phạt và tịch thu toàn bộ số thiết bị y tế không có hóa đơn chứng từ. Việc xử phạt cá nhân vi phạm pháp luật là thể hiện đặc trưng cơ bản nào của pháp luật?
A. Tính quyền lực, bắt buộc chung.
B. Tính quy phạm phổ biến.
C. Tính xác định chặt chẽ về nội dung.
D. Tính xác định chặt chẽ về hình thức.

Câu 32. Ông A cho ông B vay 100 triệu đồng để kinh doanh và giao hẹn sau 2 năm sẽ trả. Vì ảnh hưởng của dịch bệnh nên việc kinh doanh thua lỗ nên ông B chưa trả hết nợ. Ông A đã thuê anh C và anh D đến hành hung, uy hiếp, đập phá tài sản gia đình ông B để gây sức ép buộc ông phải trả nợ. Ông H là hàng xóm sang can ngăn thì bị anh C đánh trọng thương vùng đầu. Ông A, anh C và anh D cùng phải chịu trách nhiệm pháp lý nào dưới đây?
A. Hình sự và dân sự.
B. Hình sự và kỉ luật.
C. Dân sự và kỉ luật.
D. Hành chính và dân sự.

Câu 33. Trong cuộc họp của các hộ dân trong bản, bà H cung cấp bằng chứng phản ánh ông P chủ tịch xã có hành vi tư lợi, lập danh sách không đúng đối tượng được học tập tại trường nội trú của huyện. Nhận thấy việc bà H phản ánh đúng sự thật, ông X cũng đã đưa ra bằng chứng về việc ông P đã nhận tiền của một số hộ dân trong bản để xác nhận sai sự thật hồ sơ vay vốn cho một số gia đình trong bản. Ông P đã vi phạm quyền bình đẳng giữa các dân tộc trên các lĩnh vực nào dưới đây?
A. Kinh tế-giáo dục.
B. Kinh tế-chính trị.
C. Văn hóa-giáo dục.
D. Văn hóa – chính trị.

Câu 34. Anh K nghi ngờ gia đình ông B có chứa đối tượng nhập cảnh trái phép nên đã báo với công an xã X. Do không muốn tiếp xúc với đối tượng nhập cảnh, anh T phó công an xã yêu cầu anh S công an viên và anh C trưởng thôn đến khám xét nhà ông} {Vì cố tình ngăn cản, ông B bị anh S và anh C cùng khống chế rồi giải ông về giam giữ tại trụ sở công an xã. Hai ngày sau, khi anh T trở về thì ông B mới được trả lại tự do. Anh S và anh C đã vi phạm quyền nào dưới đây của công dân?
A. Bất khả xâm phạm về thân thể.
B. Pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm.
C. Bất khả xâm phạm về chỗ ở của.
D. Pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ.

Câu 35. Phát hiện chị A nhân viên dưới quyền biết việc mình tham gia đường đây sản xuất xăng trái phép, giám đốc một doanh nghiệp là anh D đã đưa 20 triệu đồng cho chị A và đề nghị chị giữ im lặng. Vì chị A từ chối nên anh D dọa sẽ điều chuyển chị sang bộ phận khác. Chị A có thể sử dụng quyền nào sau đây?
A. Truy tố.
B. Thẩm định.
C. Tố cáo.
D. Khiếu nại.

Câu 36. Ủy ban nhân dân xã KB, triển khai hệ thống cung cấp thông tin qua mạng xã hội, thường xuyên cập nhật bổ sung các thông tin về kinh tế xã hội và dịch vụ công trực tuyến để tạo điều kiện cho người dân có thể tiếp cận và giải quyết các công việc liên quan. Xã KB đã tạo điều kiện để người dân được hưởng quyền phát triển ở nội dung nào dưới đây?
A. Hưởng dịch vụ truyền thông.
B. Bảo trợ quyền tác giả.
C. Được cung cấp thông tin.
D. Nhận chế độ ưu đãi.

Câu 37. Đến hạn bàn giao nhà theo hợp đồng ông K bán nhà cho bà N, tuy nhiên do sử dụng số tiền đặt cọc là gần 800 triệu đồng để đầu tư kinh doanh lan đột biến và bị vỡ nợ nên ông K đã bỏ trốn. Trong lúc vội vã, xe mô tô do ông K điều khiển đã va chạm với chị V khiến chị bị chấn thương sọ não phải nhập viện điều trị nhiều ngày. Biết chuyện, ông M chồng bà N đã cùng anh H con rể tới uy hiếp gia đình ông K, đập phá đồ đạc và đánh anh S con ông K trọng thương. Những ai dưới đây đồng thời phải chịu trách nhiệm hình sự và chịu trách nhiệm dân sự?
A. Ông M, anh S và anh H.
B. Ông K, ông M và anh H.
C. Ông K, ông M và anh S.
D. Ông K, bà N và anh S.

Câu 38. Anh A và chị B cùng nộp hồ sơ đăng kí thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn. Vì có quan hệ tình cảm với chị B nên anh H lãnh đạo cơ quan chức năng yêu cầu chị P nhân viên dưới quyền hủy hồ sơ của anh A. Thấy chị B được cấp phép dù thiếu bằng chuyên ngành trong khi hồ sơ của mình đủ điều kiện vẫn bị loại, anh A đã thuê anh T tới gặp vợ anh H và cung cấp bằng chứng về việc anh H có quan hệ bất chính với chị B khiến vợ anh H đòi ly hôn. Những ai dưới đây đã vi phạm quyền bình đẳng trong kinh doanh?
A. Anh H và chị P và anh T.
B. Anh H, anh A và chị P.
C. Anh H, chị B và chị P.
D. Anh H, chị P, chị B và anh A.

Câu 39. Cho rằng bác sĩ S đã bỏ mặc con mình trong lúc nguy cấp, L đã làm đơn tố cáo S với lý do bịa đặt, rằng S đã nhận nhiều tiền hối lộ của mình. Thấy vậy, bạn của S là G và X đã nhờ A đến dàn xếp với L nhưng không được. Do thiếu kiềm chế nên A đã đánh L bị thương phải nhập viện, chứng kiến cảnh lúc xô xát đó, chị Q liền quay phim và tung lên mạng với nội dung bác sĩ S thuê người đánh chồng mình nhằm hạ uy tín của S. Những ai đã vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự và nhân phẩm của công dân?
A. S, G, L và A.
B. X, S, L và G.
C. Anh L và chị Q.
D. Chỉ mình chị Q.

Câu 40. Tại một điểm bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, sau khi được chị N viết hộ phiếu bầu theo ý của mình, cụ M là người cao tuổi nhờ anh A bỏ giúp phiếu bầu đó vào hòm phiếu nhưng anh A lại nhờ chị T và được chị T đồng ý bỏ phiếu bầu của cụ M thay mình. Tranh thủ cơ hội này, chị T đã tự ý sửa phiếu bầu của cụ M theo ý mình rồi mới bỏ phiếu bầu đó vào hòm phiếu. Những ai sau đây vi phạm nguyên tắc bầu cử bỏ phiếu kín?
A. Chị N, cụ M và chị T.
B. Chị N, cụ M và anh A.
C. Chị N, chị T và anh A.
D. Cụ M, chị T và anh A.

   Số câu đúng   

         
Chia sẻ bài viết :

0 Bình luận