Đề kiểm tra hóa học 9 giữa kỳ 1 năm học 2021-2022 có đáp án chi tiết

 


Đề kiểm tra hóa học 9 giữa kỳ 1 năm học 2021-2022 gồm 2 phần. Phần trắc nghiệm 3 điểm 12 câu hỏi trắc nghiệm và phần tự luận 7 điểm gồm 3 câu hỏi tự luận.

TRƯỜNG THCS ………….

luyenthi24h.com KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I

NĂM HỌC 2021 - 2022

Môn: Hóa học lớp 9

ĐỀ CHÍNH THỨC

(Đề này có 2 trang) Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian phát đề)

Họ và tên thí sinh:.............................................................. SBD:....................Mã đề thi 175

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Câu 1.  Đơn chất tác dụng với dung dịch $\mathrm{H}_{2} \mathrm{SO}_{4}$ loãng giải phóng khí Hiđro là:

A.  Đồng B.  Kẽm C.  Lưu huỳnh D.  Bạc

Câu 2.  Dãy nào sau đây gồm toàn các bazơ bị nhiệt phân huỷ?

A.  $\mathrm{NaOH}, \mathrm{Mg}(\mathrm{OH})_{2}, \mathrm{Fe}(\mathrm{OH})_{3}$ B.  $\mathrm{Ca}(\mathrm{OH})_{2}, \mathrm{Zn}(\mathrm{OH})_{2}, \mathrm{Fe}(\mathrm{OH})_{3}$

C.  $\mathrm{Cu}(\mathrm{OH})_{2}, \mathrm{Mg}(\mathrm{OH})_{2}, \mathrm{Fe}(\mathrm{OH})_{3}$ D.  $\mathrm{KOH}, \mathrm{Mg}(\mathrm{OH})_{2}, \mathrm{Ba}(\mathrm{OH})_{2}$

Câu 3.  Nhóm chất tác dụng được với nước và dung dịch HCl là

A.  $\mathrm{CaO}, \mathrm{BaO}, \mathrm{Na}_{2} \mathrm{O}$ B.  $\mathrm{BaO}, \mathrm{SO}_{3}, \mathrm{P}_{2} \mathrm{O}_{5}$ C.  $\mathrm{Na}_{2} \mathrm{O}, \mathrm{SO}_{3}, \mathrm{CO}_{2}$ D.  $\mathrm{K}_{2} \mathrm{O}, \mathrm{P}_{2} \mathrm{O}_{5}, \mathrm{CaO}$

Câu 4.  Loại hoá chất được pha vào nước hồ bơi tạo màu xanh mát mắt và có tác dụng ức chế sự phát triển của một số loại vi khuẩn là

A.  $\mathrm{NaCl}$ B.  $\mathrm{HCl}$ C. $\mathrm{CuSO}_{4}$ D.  $\mathrm{Ba}(\mathrm{OH})_{2}$

Câu 5.  Công thức hoá học nào sau đây là muối?

A.  $\mathrm{H}_{2} \mathrm{SO}_{4}$ B.  $\mathrm{CaO}$ C.  KOH D.  Na2SO3

Câu 6.  Khi đất trồng bị chua (nhiễm axit) người nông dân thường sử dụng hoá chất rẻ tiền nào để khử chua đất trồng?

A.  Đông oxit B.  Canxi oxit C.  Natri oxit D.  Muối ăn

Câu 7.  Kim loại nào không tác dụng với dung dịch HCl?

A.  Kali B.  Sắt C.  Nhôm D.  Bạc

Câu 8.  Oxit lưỡng tính là

A.  những oxit tác dụng với dung dịch axit tạo thành muối và nước.

B.  những oxit tác dụng với dung dịch bazơ và tác dụng với dung dịch axit tạo thành muối và nước.

C.  những oxit chỉ tác dụng được với muối.

D.  những oxit tác dụng với dung dịch bazơ tạo thành muối và nước.

Câu 9.  Trong số các loại phân bón sau, đâu là phân bón kép?

A.  $\mathrm{KNO}_{3}$ B.  $\mathrm{KCl}$ C.  $\left(\mathrm{NH}_{4}\right)_{2} \mathrm{SO}_{4}$ D.  $\mathrm{NaNO}_{3}$

Câu 10.  Dung dịch nào làm quỳ tím đổi màu thành đỏ

A.  $\mathrm{NaOH}$ B.  $\mathrm{HCl}$ C.  $\mathrm{NaCl}$ D.  $\mathrm{Ca}(\mathrm{OH})_{2}$

Câu 11.  Oxit tác dụng với nước tạo ra dung dịch bazơ

A.   $\mathrm{SO}_{3}$ B.   $\mathrm{Na}_{2} \mathrm{O}$ C.  $\mathrm{MgO}$ D.   $\mathrm{CO}_{2}$

Câu 12.  Thuốc thử dùng để nhận biết dung dịch $\mathrm{Na}_{2} \mathrm{SO}_{4}$ và dung dịch $\mathrm{Na}_{2} \mathrm{CO}_{3}$ là:

A.  $\mathrm{K}_{2} \mathrm{SO}_{4}$ B.  $\mathrm{HCl}$ C.  $\mathrm{NaCl}$ D.  Ba $(\mathrm{OH})_{2}$

II. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 1. (2,5 điểm)

Hoàn thành chuỗi phản ứng hóa học sau, ghi đủ các điều kiện phản ứng? $\text{S}{{\text{O}}_{2}}\xrightarrow{(1)}\text{S}{{\text{O}}_{3}}\xrightarrow{(2)}{{\text{H}}_{2}}\text{S}{{\text{O}}_{4}}\xrightarrow{(3)}\text{N}{{\text{a}}_{2}}\text{S}{{\text{O}}_{4}}\xrightarrow{(4)}\text{NaCl}\xrightarrow{(5)}\text{NaOH}$

Câu 2. (2,0 điểm)

Có 3 lọ đựng các dung dịch bị mất nhãn sau: $\mathrm{HCl}, \mathrm{KCl}, \mathrm{Na}_{2} \mathrm{SO}_{4}, \mathrm{Ca}(\mathrm{OH})_{2}$. Bằng phương pháp hoá học hăy nhận biết các dung dịch trên. Viết phương trình hoá học xăy ra?

Câu 3. $(2,5$ Điểm)

Cho $30 \mathrm{~g}$ hỗn hơp hai kim loại sắt và đồng tác dung với dung dịch$\mathrm{HCl}$dư. Sau khi phản ứng xong thu được chất rắn$\mathrm{A}$và$6,72$lít khí (ở đktc) (Cho H =1; Cl =35,5 ; Fe =56; Cu =64)

a. Viết phương trình phản ứng hóa học xảy ra.

b. Tính thành phần trăm theo khối lượng của hỗn hợp ban đầu.

c. Có thể sử dụng dung dịch nào để hoà tan hoàn toàn hỗn hợp trên không? Nếu có hãy viết phương trình phản ứng xảy ra?

------------------ HẾT ------------------

(Học sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.)\

Tải đề kiểm tra hóa học lớp 9 giữa kỳ 1 - 8 mã đề có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết

Đăng nhận xét