Đề số 1- Trắc nghiệm chương 3 cacbon silic và hợp chất

 Trắc nghiệm chương 3 hóa học lớp 11: Cacbon silic và hợp chất của chúng. Đề trắc nghiệm gồm 20 câu thời gian làm bài 45 phút có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết

Trường THPT A  KIỂM TRA HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2020-2021
Tổ Toán Môn: Toán, Lớp 12
--- &&& --- Thời gian làm bài: 45 phút (20 câu trắc nghiệm)

       


   Số câu đúng   

Đăng nhận xét